Kinh Doanh Bền Vững

Mật mã của sự thành công bền vững

Mỗi doanh nghiệp có một tầm nhìn khác nhau, nhưng hầu hết đều hướng tới sự hiệu quả. heo số liệu thống kê, trên 50%

Quá nhiều vấn đề – Thì phải giải quyết ra sao?

Quan trọng là bạn đã đưa TỪNG con sao biển về biển bằng tất cả năng lượng, bằng tất cả đam mê, bằng cả trái

Đam mê & mục đích chính sống

Có phải món đồ chơi đã thay đổi? KHÔNG! Nó vẫn vậy, vẫn là nó thôi. Vậy cái gì đã thay đổi? Nó hay là

Khi làm nên cố gắng bao nhiêu ?

Sự cố gắng nếu không đi đúng hướng sẽ trở thành sự thật tệ hại kinh khủng, bởi vì chiến lược làm giàu cho cuộc

Lười có thể đạt được thành công

Quay trở lại câu nói ban đầu, người ăn học đàng hoàng không phải họ không thông minh mà là vì họ đã tư duy

Những đạo lý sống và nên hiểu

Phải luôn có phương án B, cái mà bất kỳ ai khởi nghiệp phải biết, phải làm. Bởi vì một ngày nào đó số hàng

Khoảng cách giữa bạn và thành công chỉ bằng 2%

Câu nói “ Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” giúp chúng ta nghiệm ra vấn đề này, đứng trước 1 ai, một sự việc