This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Giá trị đích thực của công việc

Vị CEO nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của chàng trai. Ông hỏi: ”Anh có thể cho tôi biết anh đã

Lãnh đạo giỏi thì không thích họp nhiều

Giải đáp mọi thắc mắc: Một người điều hành phải có trách nhiệm định hướng cho công ty và tuyển dụng nhưng cá nhân giỏi

Có hay không nên cho nhân viên biết lương của nhau?

Bằng việc cho các nhân viên biết sâu hơn về dữ liệu tài chính của công ty, chính sách này khiến họ có cảm giác

Bạn muốn làm ông chủ hay là làm nhà lãnh đạo?

Sự lựa chọn là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, tất nhiên có một số điểm khác biệt bạn nên lưu ý khi xem xét

13 đặc điểm của một nhân viên mà bạn cần phải sa thải ngay và luôn

Việc cho thôi việc là điều mà hầu hết những nhà quản lý đều không mong muốn, kể cả khi họ phải làm việc đó

Càng mềm mỏng với nhân viên công ty càng đi xuống, muốn phát triển thì phải luôn có sức ép!

Vòng luẩn quẩn ấy sẽ cứ lặp đi lặp lại. Qua những gì tôi thấy, nhiều khi chính vì sales không có kỷ luật mà


Ý Tưởng Kinh Doanh – Học Kinh Doanh – Khởi Nghiệp – Ý Tưởng Khởi Nghiệp